Administratie en Belastingadvies

Financieel Management

Bij financieel management streven wij naar maximale winst. Met onze fiscale kennis streven naar een zo laag mogelijke belastingdruk. Wij zijn goed op de hoogte van de actuele wettelijke en fiscale ontwikkelingen, onze fiscale kennis vertalen wij naar ondernemers in concrete belastingbesparingen.

AB in Control: uw beste alternatief

Wij bieden ook de diensten die een accountantskantoor biedt, maar dan tegen een lager tarief. AB in Control is uw beste alternatief als minder dan twee van de volgende criteria op u van toepassing zijn:

 • de omzet van uw bedrijf is minder dan 8,8 miljoen Euro;
 • het balanstotaal van uw bedrijf is minder dan 4,4 miljoen Euro;
 • u heeft minder dan 50 medewerkers.

Kies hieronder wat op uw bedrijf van toepassing is:


1. Eenmanszaak, VOF of BV

Wij kunnen de volgende diensten aan uw onderneming (eenmanszaak, VOF of BV) met personeel bieden:

 • financiële administraties;
 • debiteurenbeheer;
 • loonadministratie;
 • jaarrekeningen;
 • tussentijdse rapportages;
 • begrotingen;
 • belastingaangiftes zoals btw, loonbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en dividendbelasting;
 • belastingadvies;
 • ondernemingsplan;
 • publicatiegegevens.

2. ZZP’ers


Voor ZZP’ers kunnen wij vanaf 1000 euro op jaarbasis de volgende werkzaamheden verrichten:

 • bijhouden administratie,
 • btw aangiftes,
 • jaarrekening,
 • aangifte inkomstenbelasting en
 • 4 uur persoonlijk advies op financieel en fiscaal gebied (persoonlijk gesprek).

Wij werken digitaal en stimuleren onze opdrachtgevers hetzelfde te doen. Wij kunnen u hierin ook adviseren.

Waarom digitaal?

 • Dit maakt het praktisch en eenvoudig om gegevens met elkaar te delen.
 • Nieuwe gegevens zijn sneller beschikbaar.
 • Wij kunnen hierdoor efficiënter werken.
 • Bonnen kunnen niet meer kwijtraken, zodat de administratie compleet is.
 • Wij kunnen “op afstand” meekijken en waar nodig bijsturen.