RB prinsjesdagspecial 2013 tarieven loon en inkomstenbelasting

Tarief eerste schijf loon- en inkomstenbelasting

Het tarief in de eerste schijf in de loon- en de inkomstenbelasting wordt in een aantal stappen aangepast. Met ingang van 1 januari 2014 verandert het tarief van de eerste schijf per saldo niet. Met ingang van 1 januari 2015 wordt het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting verlaagd met 0,29%-punt, met ingang van 1 januari 2016 verhoogd met 0,06%-punt. In 2017 blijft het tarief gelijk aan dat van 2016.

Tabel Tarief 2014

Tarief 2014. Tabel Bron: Plein +

Tabel bron : Plein +

Algemene heffingskorting

  • Het maximum van de algemene heffingskorting wordt op 1 januari 2014 verhoogd naar € 2.100. Met ingang van 1 januari 2015 wordt het maximum verder verhoogd met € 83, met ingang van 1 januari 2016 met € 14 en met ingang van 1 januari 2017 verlaagd met € 39.
  • De algemene heffingskorting wordt voor inkomens vanaf het begin van de tweede tariefschijf in de loon- en inkomstenbelasting (2014: € 19.645) afgebouwd. In 2014 loopt deze afbouw tot een inkomen aan het einde van de derde tariefschijf (2014: € 56.531). Met ingang van 1 januari 2015 wordt de algemene heffingskorting tot nihil afgebouwd. De algemene heffingskorting voor inkomens vanaf het begin van de vierde tariefschijf bedraagt hierdoor in 2014 € 1.363. In 2015 bedraagt de algemene heffingskorting vanaf een inkomen van circa € 120.000 nihil en vanaf 2016 vanaf een inkomen van circa € 90.000.

 

Verloop algemene heffingskorting in 2013 t/m 2017 (rekeninghoudend met verwachte inflatiecorrectie)

Tabel bron: http://www.rijksoverheid.nl/

Tabel bron: http://www.rijksoverheid.nl/

Tabel bron: http://www.rijksoverheid.nl/

Arbeidskorting

  • Het maximum van de arbeidskorting wordt met ingang van 1 januari 2014 verhoogd met € 374 tot € 2.097. Met ingang van 1 januari 2015 wordt het maximum verder verhoogd met € 103, met ingang van 1 januari 2016 met € 229 en met ingang van 1 januari 2017 met € 130.
  • De arbeidskorting voor hogere inkomens wordt in drie stappen afgebouwd, uiteindelijk tot nihil. In 2017 bestaat vanaf een inkomen van circa € 110.000 geen recht meer op arbeidskorting.
Tabel bron: http://www.rijksoverheid.nl/

Tabel bron: http://www.rijksoverheid.nl/

Tabel bron: http://www.rijksoverheid.nl/

 

Bron: Fiscaal up to date in opdracht van RB

Geef een reactie