RB Prinsjesdagspecial 2013

PRINSJESDAG: FISCALE MAATREGELEN 2014 NAAR TWEEDE KAMER

Logo Register Belasting Adviseurs

Deze 2013 Prinsjesdag Special beslaat een aantal artikelen, t.w.:

 1. Afschaffing Stamrechtvrijstelling
 2. Auto’s en oldtimers
 3. Omzetbelasting
 4. Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente
 5. Versterking toezichtinstrumentarium toeslagen
 6. Verruiming vrijstelling schenkbelasting
 7. S&O-afdrachtvermindering en RDA

Op Prinsjesdag, dinsdag 17 september 2013, werden de Miljoenennota, de Rijksbegroting en het pakket Belastingplan 2014 aangeboden aan de Tweede Kamer. Hoewel vele maatregelen voortijdig waren uitgelekt en het CPB om die reden de Macro Economische Verkenning 2014 al op zondag 15 september 2014 publiceerde, werd het geheel pas realiteit met het uitspreken van de (eerste) troonrede door Koning Willem-Alexander.

Het pakket Belastingplan 2014 bestaat uit de volgende vier wetsvoorstellen:

 1. Belastingplan 2014.
 2. Overige fiscale maatregelen 2014.
 3. Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit 2014.
 4. Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente.

In een reeks artikelen besteden wij aandacht aan de hoofdlijnen van deze wetsvoorstellen die (tenzij anders is aangegeven) per 1 januari 2014 in werking zullen treden.

Wij merken op dat uit de Prinsjesdagstukken wordt gerefereerd aan twee wetsvoorstellen die niet in het pakket Belastingplan 2014 zijn opgenomen. Het gaat om de wetsvoorstellen ‘Wet maatregelen woningmarkt 2014’ en ‘Wet afschaffing fiscale aftrek specifieke zorgkosten’. Deze wetsvoorstellen zijn nog niet gepubliceerd. Zodra deze voor publicatie beschikbaar zijn, zal deze prinsjesdagspecial worden aangevuld.

Bron: Fiscaal up to date in opdracht van RB.

Geef een reactie